BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE NARUDŽBE UNUTAR HRVATSKE.

Index Promocija d.o.o. za promidžbu, prodaju i promociju

Radnička cesta 37b
10000 Zagreb
Hrvatska

Adresa elektroničke pošte:
shop@index.hr

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu / broj / Tt-12/12563-2/

Račun u Erste & Steiermarkische bank d.d.
2402006-1100634415

IBAN: HR0424020061100634415

Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu

Članovi Uprave društva: Vana Šalov
Matični broj: 2543877
OIB: 37502434016
EUID: HRSR.080704131

Vrati na početak
>>